Horoskop 2019 för jungfrun

Astro / Horoskop / Horoskop 2019 / Jungfrun 2019

Jungfrun 2017 horoskop

Jungfrun 2019: En ny generation

Året du blir smartare med Uranus i oxen, men oavsett om du är mamma, underhållare, konstnär eller utbildare, kommer du att kunna inspirera en ny generation.

Saturnus och Pluto i stenbocken hela året

Saturnus befinner sig i stenbocken, ditt femte hus för kreativitet, barn, nöjen och romantik under hela året, precis som det var fallet under 2018. Saturnus i det femte huset kan vara en jobbig influens eftersom den personliga makten minskar. Man blir frustrerad över alla missade möjligheter med. Optimism och glädje kan under vissa perioder försvinna. Att försöka jobba med sig själv och sluta tänka på det som är negativt och på allt som kan gå fel är rätt så bra. När det gäller kreativitet, så gäller det helt enkelt att göra sådant som har praktisk användning. Att bara skapa för skapandets skull är svårt. Eventuellt kan barn också bli en prioritet i ditt liv och du behöver ge upp egna behov och drömmar för deras skull, även om detta sker endast tillfälligt, exempelvis tills de börjar gå i skolan eller tills de börjar klara sig själva. Man festar mindre också; man går också ut mindre. Problem kan i vissa fall uppstå på grund av skilsmässor och vårdnadstvister. Det är viktigt att du är 100 % ansvarsfull och korrekt i sådana fall i och med minsta misstaget kan ha sina konsekvenser.

Pluto i stenbocken är däremot en rätt så social influens. Tack vare denna transit är du charmig, bra på att påverka andra. Du omvandlas också till en mera social varelse även när du egentligen skulle vilja eller skulle kunna dra dig tillbaks. Eftersom barnen styrs av det femte huset här Pluto och Saturnus befinner sig, kommer du att vara en av dem som kommer att omvandla hur barnen som du eventuellt uppfostrar just nu ser på män och kvinnor, samhället och samhällsfrågor så att en stor omvandling äger rum. Därför är det viktigt att du tänker efter och ser till att barnen får med sig de nya idéerna i bagaget. Du har den här makten just nu, även i roll av t ex lärare, skribent, underhållare, politiker, och så vidare. Egentligen blir du bara yngre och inte äldre vad gäller förmågan att omvandla och påverka.

Uranus i väduren 1 januari – 6 mars 2019

Uranus befinner sig i väduren fram till den 6 mars något som kan förbättra din intuition men detta är också det sista av Uranus i väduren i ditt åttonde hus för inre transformering, död och återfödelse. Psykiska insikter kan hjälpa dig att utvecklas och se situationer på djupet.

Uranus i väduren befinner sig i kvadratur till Saturnus och Pluto i stenbocken i det femte huset under den här transiten något som kan skapa ekonomiska upp- och nedgångar. Även plötsligt drama kan uppstå inte minst i kärlekslivet. På en annan nivå kan den här transiten också symbolisera den konflikt och friktion som kan uppstå dels mellan könen dels mellan nya och gamla sätt att tänka – mellan konservativa och nytänkare. I slutändan kommer en transformering av samhället att äga rum.

I psykologisk mening kommer dock Jupiter i skytten i trigon till Uranus i väduren under dessa två månader hjälpa dig att se visdomen i det hela och kanske försöker du hitta ett sätt att hitta någon form av kompromiss eller ett sätt att ena krafter som är olika. I själva verket kan denna inre konflikt hjälpa dig att växa som individ och du blir mycket visare och självständigare. Nu ka du äntligen förstå läxorna som de sista åren har försökt lära dig.

Jupiter i skytten

Jupiter i skytten i huset för hem och familj fram till den 2 december 2019 kommer att skapa större familjelycka och mer harmoni i hemmet. Jupiter kommer att förstärka moderenergin i någon form. Din mamma kan så klart bli en viktigare influens i ditt liv men du kan också bli mamma i någon mening, kanske för att du skaffar barn, eller för att du börjar hjälpa barn någonstans i världen eller för att du skaffar hundar och katter som behöver dig och ditt stöd.

Som person kan du också utvecklas eftersom du blir medveten om din känsliga sida som kan vara barnslig och som du kan växa ur. Du slutar mer och mer att fokusera på dig själv och försöker sätta andra människor först lite beroende på situation och kontext. En del av er kan också stärkas som personer för att ni kommer i kontakt med någon form av andlighet. Hopp och tillit kan därmed utvecklas. Det värsta vad gäller familje- eller bostadsproblem kan nu försvinna. Du kan givetvis också skaffa större hus men du kan förbättra den bostad du har.

Uranus i oxen efter 6 mars 2019

Uranus anländer i oxen i det nionde huset för långa resor, högre utbildning och distansrelationer den 6 mars och kommer att påverka det här området i ditt liv under hela 7 år. Ditt sätt att tänka kommer att förändras eftersom du kommer att lära dig många nya saker. Förmodligen kommer du också att göra många resor. Din intuition förbättras och du blir smartare. Du kan bli medlem i eller starta nya internationella organisationer. Du filosoferar mer icke desto mindre och du vill sprida kunskap och visdom i någon mening; i vissa fall vill du sprida en ny kollektiv förståelse som bryr sig om alla och som inkluderar så många som möjligt.

Risken är så klart att du börjar tro att du hittat det ultimata svaret eller lösningen på samhällsproblem eller världsproblem. Du kan också störa dig mer eller mindre på de kunskapsluckor många människor har och beroende på sammanhang och situation skulle du vilja se fler människor ha tillgång till utbildning, regionalt, internationellt, globalt, etc. Uranus i det nionde huset kommer att skapa törst efter kunskap liksom geniala lösningar, geniala idéer, djup insikt. Du ser den stora bilden som innefattar fler människor och du vill hitta bra lösningar som tar hänsyn till allt och alla.

Trigonen till Saturnus kommer att hjälpa dig att uttrycka din kunskap och dina idéer på praktiska och kreativa sätt. Om du jobbar med utbildning exempelvis kommer du ständigt att peka ut de nya utvecklingarna i samhället som barn behöver ta del av för att kunna anpassa den nya generationen till framtidens realitet och krav. I någon mening kan Saturnus försena och begränsa men detta sker endast om man inte kan hitta en praktisk förankring.

Uranus-Pluto trigonen förbättrar din fokus, din charm och övertalningsförmåga. Du kan därmed fungera som en inspirerande kraft som kan underhålla och utbilda andra. Ny teknik, futuristiskt tänkande, blir något som du fascineras av.  

Sol- och månförmörkelserna i stenbocken

Tre förmörkelser äger rum i stenbocken under 2019: en solförmörkelse den 5 januari, en månförmörkelse den 16 juli och ytterligare en solförmörkelse den 26 december.

Detta innebär att det femte huset är mycket aktivt i ditt liv i synnerhet för dig vars ascendent är jungfrun men även du som är född med solen och månen i jungfrun påverkas i viss utsträckning.

Barn och barnbarn kan givetvis vara något för dig under detta år. Du kan skaffa barn, adoptera barn, du kan också få dina första barnbarn. Du kan börja hjälpa barn i världen genom någon internationell organisation.

Men det femte huset handlar också om kreativitet och det är ett område som du kan utveckla vidare. Du kan också omvandla ett intresse, en hobby, till ett yrke. Du kan också utveckla dina talanger. Du kan börja uppträda och du kan bli lite av en kändis eller får under det här året den stora chansen som du väntat på.

Det sociala livet och nöjeslivet blir för många av er också rätt så aktivt något som självklart också innebär förändringar som äger rum i och med du kan skaffa dig vänner för livet lite beroende på ålder, situation, och miljö.

Även kärlekslivet kan bli stabilare för en del av er men detta sker förmodligen för många av er på grund av graviditet och barn.

Förmörkelser i lejonet och kräftan

Den 21 januari äger en förmörkelse rum i lejonet i det tolfte huset och det tolfte huset har att göra med det omedvetna, med hemligheter, insikter och enskildhet. En del av er behöver visserligen nya insikter och kanske till och med svar på djupa frågor som inte har några självklara svar. Denna förmörkelse kan hjälpa dig att hitta svaren. Du som jobbar med forskning kan också göra stora och viktiga framsteg. Det tolfte huset har också med eskapism att göra icke desto mindre och en del av er försöker undfly någon situation i livet. Det kan handla om ett rykte som har spridits, det kan handla om ett ansvarsområde, straff eller annat.

Förmörkelsen i kräftan som äger rum den 2 juli äger rum i huset för socialt liv, grupper och vänner och har samband med de andra tre förmörkelserna i det femte huset. Den här förmörkelsen indikerar att det sociala livet är mycket aktivt under 2019 och att en hel del äger rum i ditt sociala liv och i dina vänskapsrelationer.

Viktigt att inse är också att de här förmörkelserna påverkar oss över tid och därför kommer man att känna av förändringarna från den första förmörkelsen i stenbocken som äger rum under början av januari 2019 exempelvis redan under november-december 2018.

Ekonomi och jobb 2019 för jungfru

Som det redan har nämnts kommer ni som jobbar med underhållning, som konstnärer eller som lyckas omvandla en hobby till ett yrke, att ha det mest fantastiska året i och med intresset för det du gör ökar. Även du som jobbar med barn och utbildning kommer att njuta av ett händelserikt år. Rent allmänt kommer du att utvecklas som person under det här året. Du blir kreativare och mycket smartare. Om du redan ser dig själv som en mycket smart person, vänta tills 2019 är slut.

Om man tittar på de tidsperioder som är viktigast för jobb, yrkesliv och ekonomi, kan man konstatera att du har ganska mycket att göra mellan den 20 januari – 18 februari och att du kan skaffa nytt jobb eller starta nya projekt runt den 4 februari med nymånen i vattumannen, huset för jobb och hälsa.

Under mars månad bör du däremot undvika helt nya start i och med Merkurius är retrograd. Venus i vattumannen minskar dock stressnivåerna och du får chansen att avsluta projekt i lugn och ro och du gör ett mycket bra jobb. På jobbet rådet det dessutom en mycket trevlig atmosfär.

Mellan den 31 mars – 16 maj har du nya målsättningar i sikte. Du är målmedveten, ambitiös, motiverad, energisk, tävlingsinriktad och modig.  Inget kan stå i vägen för din framgång. Problemet kan dock vara att Mars i tvillingarna opponerar Jupiter i skytten samt bildar en kvadratur till Neptunus i fiskarna. Detta kan få dig att överskatta dina möjligheter och din kompetens, och du kan ha svårare för att fokusera. Om du försöker vara realistisk och ha lägre förväntningar kommer allt att gå väl.

Eventuella karriärsframsteg kan göras runt den 3 juni då det är nymåne i tvillingarna. Venus i tvillingarna mellan den 9 juni – 3 juli kommer att hjälpa dig att skaffa dig de kontakter som du behöver för att kunna trivas på jobbet och göra framsteg i karriären. Din sociala image kommer också att förbättras.

Juli är återigen inte en bra månad för att nya start eftersom Merkurius är retrograd för andra gången. De flesta av er kommer nog att ta semester under juli och augusti och första del av september.

Från mitten av september till mitten av november på ett ungefär kommer pengar att vara viktigare i ditt liv. Därför kan du anstränga dig mycket mer. Denna tidsperiod blir utmanande eftersom du kan räkna med kvadraturer till Saturnus och Pluto som kan ge upphov till ovälkomna förändringar och begränsningar. Det är bra om du försöker spendera pengar med försiktighet mellan den 14 september – 8 oktober när Venus befinner sig i vågen i kvadratur till Saturnus och Pluto. Försök göra vettiga förnuftiga praktiska inköp.

På grund av nymånen i vågen den 28 september kan du börja jobba med nya projekt eller hitta en ny inkomstkälla som gör anspråk på mer tid, energi och ansträngning från din sida under perioden 4 oktober – 9 november då Mars befinner sig i vågen.

November är inte en bra tid för nya början vad gäller jobb och projekt av alla slag eftersom Merkurius är retrograd.

December blir mycket lugnare och även om du efter den 20 december har lite mer att göra kommer Venus i vattumannen att se till att du gillar dina arbetsuppgifter vilka de än är.

Relationer och socialt liv 2019 för jungfrun

Det sociala livet blir mycket händelserikt under detta år och det är bra om du också läser avsnitten ovan som handlar om Pluto och Saturnus i stenbocken liksom förmörkelserna i stenbocken och kräftan eftersom de kommer att alstra mycket aktivitet och förändringar i det sociala livet.

Januari och februari är ganska trevliga när det gäller det sociala livet och kärlekslivet. I synnerhet är det däremot februari som är mest romantisk med kärlekens planet Venus i stenbocken. Det gäller däremot att vara mycket sann mot sig själv eftersom Venus i stenbocken möter Saturnus som kan dämpa, hämma och kyla ner känslorna och kärleken.

Under mars månad är Merkurius retrograd i fiskarna i huset för relationer och man bör hålla sig till existerande relationer och undvika helt nya relationer.

Uranus går in i oxen, ditt nionde hus den 6 mars där Uranus kommer att spendera cirka 7 år. Helt plötsligt kommer du att känna att du måste resa, flytta, börja plugga, emigrera, och så vidare. Impulsen kommer du över inom någon vecka eller så men denna transit och Uranus ingång kan hjälpa dig att vakna upp till det som du verkligen vill göra. Äventyren kan vara lockande men frågan är om det som känner för att göra är möjligt och sedan gäller det att vänta tills Merkurius går direkt igen den 28 mars för att se om du fortfarande känner likadant.

Under april befinner sig kärlekens planet i fiskarna tillsammans med Neptunus och denna månad kan bli mycket romantisk. Om du redan har en partner kommer ni att bli förälskade i varandra en gång till. Om du är singel kan du möta någon som du blir intresserad av.

Uranus i oxen kommer också att föra med sig en rad distansrelationer med folk från andra länder som du t ex möter på internet. Med nymånen i oxen den 4 maj kan du inleda en ny distansrelation eller bli medlem i någon sorts internationell organisation.

Mitten av maj till första juli kan bli en spännande tid för det sociala livet med Mars i kräftan i huset för grupper och vänner i och med du blir medveten om din gruppidentitet och om vilka dina allierade är och de här människorna vill du gärna försvara. Relationer med vänner kommer därför att stärkas.

Både juni och juli är annars sociala månader men under juli är Merkurius retrograd igen och därför bör du undvika helt nya relationer. Icke desto mindre kan redan påbörjade relationer förbättras under juli. Endast helt nya relationer kommer att visa sig bli problematiska.

Augusti är däremot en tid för reflektion då du också behöver inse att du också behöver tycka om dig själv och att du inte alltid behöver andras bekräftelse. Bara för att du existerar har du rätt att vara omtyckt.

Mars i jungfrun mellan den 18 augusti – 4 oktober gör dig bestämd medan Venus i jungfrun mellan den 21 augusti – 14 september gör dig attraktiv. Slutet av augusti och första delen av september kommer att vara kanske den bästa tiden för kärlek och passion förutom februari och april. Kanske kan du med nymånen i jungfrun den 30 augusti om du är singel skaffa dig en ny pojk- eller flickvän.

Oktober till december är också rätt så sociala men det är mest så att det uppstår en massa kommunikation med andra. Folk gillar att lyssna på dig och du kan uttrycka dig i skrift med eller på kreativa sätt. Du har också en god övertalningsförmåga. Du kan skaffa dig nya kontakter och prata mycket i telefonen. November är inte den bästa tiden för nya början, såsom helt nya kontrakt och helt nya relationer eftersom Merkurius är retrograd för sista gången.

December är trevlig av flera anledningar, bland annat för att Venus befinner sig i stenbocken i huset för romantik och Venus är kärlekens planet och det är alltid bra. Om du är singel är det inte helt säkert du möter en ny stor romans runt den här tiden men du kan ändå roa dig och ha roligt. En annan viktig anledning är att Jupiter, turens och expansionens planet, den 2 december går in i stenbocken, i huset för romantik och kommer att skapa mer lycka i ditt liv och mer tur i kärlekslivet under ett helt år. Självklart blir barn lika aktuella under 2020 med!

God fortsättning!

Årshoroskop 2019

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Årshoroskop 2018

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Veckans horoskop

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Dagens orakelkort

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Dagens Horoskop

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Månadshoroskop

Månadens horoskop uppdateras i början av varje månad.