Horoskop 2018 för fiskarna

Astro / Horoskop / Horoskop 2018 / Fiskarna 2018

Fiskarna 2017 horoskop

Fiskarna 2018: Anpassing och insikter

Saturnus skapar ett behov av anpassning till normer och regler, men internationella sammanhang, skola, utbildning, inlärning har en stor betydelse under året.

Saturnus och Pluto i stenbocken under hela året

Saturnus kommer under 2018 att omstrukturera det sociala livet. Det är möjligt att du av den ena eller andra anledningen byter social miljö eller vistas i helt nya gruppsammanhang. Orsaken kan vara ny bostad, nytt jobb, ny utbildning, och dylikt.

En distansering kan också äga rum mellan dig och vänner, som kan skapa problem, eftersom var och en utvecklas i en egen inriktning. Man kommer inte att kunna relatera till varandra på samma sätt som man har gjort innan.

Det sociala trycket kan icke desto mindre öka något och det kan vara så att du ibland känner dig pressad av andra att bete dig på vissa sätt och följa normer. Icke desto mindre blir det lättare att organisera sig med andra med Saturnus i stenbocken. Saturnus kommer att vistas i stenbocken fram till mars 2020.

Att ta hänsyn till andra blir viktigare med Saturnus i stenbocken och därför är det bra att försöka så gott det går att visa andra att man inte är fri från skrupler och att man bryr sig om hur man påverkar andra människor.

Icke desto mindre blir relationer fortfarande viktiga men Saturnus kommer att dämpa ner Plutos intensitet. Du söker meningsfulla relationer och vill ha stabilitet i sociala sammanhang. Dina vänner kan också bli jobbiga i och med de stället krav på dig.

Saturnus bildar en kvadratur till Uranus fram till mitten av maj. Därför kan det ibland uppstå ekonomiska begränsningar under årets början, men detta gäller även under årets slut. Vänner kan också behöva ekonomiskt stöd eller hjälp. Plötsliga räkningar kan också dyka upp.

Saturnus kommer däremot att bilda harmoniska aspekter till Neptunus och Jupiter, något som kan innebära att du kommer ändå rätt så bra överens med andra och att du har tålamod med folk. Du har också en god anpassningsförmåga. På grund av sextilen till Jupiter och sextilen till Neptunus, kan en del av er bli medlemmar i någon form av internationell organisation.

Uranus i oxen: 15 maj – 6 november

Uranus kommer däremot att besöka oxens tecken mellan den 16 maj och den 6 november och under denna tidsperiod kommer Uranus i huset för kommunikation och interaktion att bilda en trigon till Saturnus (och Pluto) i stenbocken, huset för socialt liv, grupper och vänner.

Därför kan du stifta plötsliga och ovanliga nya bekantskaper under denna tidsperiod. Du kan också behöva göra oväntade (kortare) resor till vänner. Denna energi kan också gynna dig som jobbar med kommunikation. Du kan lättare säga saker som visserligen är intressanta och smarta. Denna energi kan vidare hjälpa dig att finna en balans mellan dig som individ, din personliga identitet som är unik, och den sociala identiteten som handlar om grupperna du tillhör.

Uranus är också en smart energi och därför kan du hitta ett sätt att kommunicera med folk som tar bort de begränsningar och den tråkiga effekt som Saturnus har. Teknik och teknisk utrustning kan också användas av dig för att kunna kommunicera med andra, och till exempel hålla videokonferenser. Du kan så klart också studera online. Flera intressanta diskussioner kan också öppna ditt sinne för nya sätt att se på världen och människorna i den. I de flesta situationer har du dock något intressant och smart att säga.

Jupiter i skorpionen: fram till 8 november

Jupiter i skorpionen fram till den 8 november kan hjälpa dig att vidga dina horisonter och du lär dig många nya saker. Du möter också nya människor från andra länder och kulturer. Det är möjligt att du pluggar eller att du befinner dig utomlands något som faktiskt innebär att du anpassar dig till nya normer, vanor och människor. Icke desto mindre är Jupiter en planet som ger dig tur och lycka. Därför kan du faktiskt ha turen med dig i andra länder. Folk från andra länder kan också hjälpa dig lösa eventuella problem som du har eller ger dig en hjälpande hand. Avtal och affärer kan också göras med folk från olika länder.

Mars i vattumannen: 15 maj – 15 november

Planeten Mars kommer under en lång period att befinna sig i vattumannen, som är ditt tolfte hus för hemligheter, enskildhet och insikter. Mars står för energi, motivation, ambition, stress och konflikter. I det tolfte huset kan Mars-energin bli rätt så subtil. En del av er vill slappa av mera under denna tidsperiod i och med ni har lägre energinivåer. Men det tolfte huset över vilket fiskarna styr, är också ett hus som traditionellt styrs av Jupiter, turens och expansionens planet. Jupiter styr också över fjärran länder. Därför finns det en indikation återigen att du reser, att du umgås med folk från andra länder och att internationella samarbeten är viktiga.

Det tolfte huset, ett hus för insikter, styr även över forskning och forskningsresultat. Därför kan du genom att göra efterforskningar hitta svar på de viktigaste frågorna som du har. Du som jobbar inom forskning kommer också att få bra resultat i och med ambition, motivation och intresse för det som du gör ökar.

Med Mars i det tolfte huset orkar man däremot även ta tag i de saker som man normalt sett inte orkar med eller som man ständigt skjuter upp. Du kan därmed till exempel bestämma dig för att laga en gammal bil, städa i garaget eller måla sommarstugan.

Solförmörkelse i kräftan den 12 juli

Det finns visserligen en stor betoning på sociala relationer och inlärning under året, men en solförmörkelse kommer också att påverka det femte huset för kreativitet, nöjen, romantik och barn. Därför kan en förändring ske i ditt inre under året. Du kan bli gladare. Dina barn kan också gå genom förändringar, och din relation till dina barn (om du har några) kan förändras. Du kan också börja önska dig barn och är du äldre kan du hoppas på att du får barnbarn.

Denna solförmörkelse kan också hjälpa dig att upptäcka och utveckla din egen kreativa potential. Även en ny romans kan börja.

Förmörkelser lejonet/vattumannen

Ytterligare fyra förmörkelser äger rum under året. Två i lejonet och två i vattumannen.

Förmörkelserna i lejonet påverkar huset för jobb och hälsa. Den första är en månförmörkelse den 31 januari, den andra en solförmörkelse den 11 augusti. Dessa två förmörkelser skapar förändringar vad gäller jobb, plikter, rutiner och hälsa. Du kan bli av med hälsoproblem, du kan också börja banta eller träna. Men du kan så klart också byta jobb, starta eget eller börja jobba med nya projekt.

Förmörkelserna i vattumannen äger rum i ditt tolfte hus där Mars spenderar en mycket lång tid. Den första är en solförmörkelse den 15 februari och den andra är en månförmörkelse den 27 juli. Dessa förmörkelser kan avslöja dolda saker för dig och hjälpa dig att bli av med mönster i ditt liv som hindrar dig från att våga göra sakerna som du är ämnad att göra.

När det handlar om förmörkelser, pratar man icke desto mindre om processer, och de sker över tid.

Venus retrograd i skorpionen/vågen: oktober och november

Även om det kan uppstå förändringar i yrkeslivet under året är pengar inte ett stort tema. Därmed kommer din ekonomiska situation i stort sett att vara stabil och förändringarna som äger rum är förmodligen obetydliga. Snarare än att det uppstår någon förbättring, kan ekonomin bli ett område som är instabil eller till och med jobbig under vissa perioder. Detta innebär däremot inte att du inte har allt som du behöver, utan att det kan uppstå extra räkningar under årets början och slut, då Uranus i väduren, i andra huset för intäkter, bildar kvadraturer till Saturnus.
Under årets sista fyra månader är Venus viktig och påverkas oss alla mer än vanligt. Venus står för kärlek och harmoni, men går den retrograd, kan den orsaka disharmoni, besvikelse och ekonomiska förluster. Venus som styr över oxens tecken, styr också över vår materiella bekvämlighet.

Venus kommer däremot att befinna sig i skorpionen, som är ditt nionde hus, under september, oktober och december. Under november befinner sig Venus i det åttonde huset som förknippas med pengar, investeringar, skulder och skatter. Venus är också retro mellan den 5 oktober – 15 november, först i skorpionen och sedan i vågen. Därför kan denna period på året bli lite tuffare. Relationer med folk från andra länder kan bli jobbiga och andra kan till och med ifrågasätta din kompetens, kunnande eller intelligens. Folk kan svika oftare. Dessutom finns det en risk för materiella förluster. Det är bra därför att helst inte göra viktigare investeringar, inköp och skönhetsbehandlingar (eller restaureringar, renoveringar) från september till december. Även om Venus har gått direkt i december kommer Merkurius att gå retro under december. Det bästa är att hålla en låg profil och låta bli att inleda nya relationer under årets sista månader. Undvik också att skvallra om och förlöjliga andra, eftersom du lätt kan dras in i det och göra någon fientlig inställd.
Denna Venus-transit har däremot rätt så goda aspekter till Jupiter, Saturnus, Pluto och Neptunus, och därför kommer du att klara dig bra genom den. Det skadar däremot inte att vara försiktig ändå.

Jupiter i skytten efter den 8 november

Karriärsframsteg börjar göras efter den 8 november och i synnerhet under nästa år, under 2019 i och med Jupiter går in i skytten, huset för karriär, status, anseende den 8 november där planeten tillbringar lite över 12 månader. Under 2019 kommer du att ha mer tur när det gäller yrkesliv och ekonomiska målsättningar. Dessutom kommer du också att få kontroll över ditt eget liv och framtid på ett helt annat sätt.

God fortsättning!

Årshoroskop 2018

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Årshoroskop 2017

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Veckans horoskop

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Dagens orakelkort

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Dagens Horoskop

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Månadshoroskop

Månadens horoskop uppdateras i början av varje månad.