My Twice - Livsstil - magasinet online

Anpassad sökning
Twice Astro

Tarot, Tarotkortens betydelse, spå dig i tarot online, tarot online, tarotkortTAROTkortens betydelse

Tillbaka till Tarot

 

På den här sidan kan du lära dig grunderna i tarot samt hur du tolkar tarotkorten.

Tarotleken består av 78 kort och är indelad i stora och lilla arkana. Oavsett vilken tolkning av tarotkorten som du kommer att läsa, kommer du att hitta en någorlunda annan interpretation. Dessutom betyder ett tarotkort många saker. Därför bör du kanske se varje tolkning som lika bra, och som olika sätt att se på saken.

stora arkana

Stora Arkana består av 22 kort. Korten i stora arkana anses symbolisera händelser och skeenden av större vikt för frågeställaren. De anses även symbolisera människas psykologiska utveckling från ovetande och oskyldig (Narren) till fullärd och kapabel (Världen).

stora Arkanas kort

0 - Narren I - Magikern II - Överprästinnan III - Kejsarinnan
IV - Kejsaren V - Överprästen VI - De älskade VII - Vagnen
VIII - Styrkan IX - Eremiten X - Lyckans Hjul XI - Rättvisan
XII - Den hängde XIII - Döden XIV - Måttfullhet XV - Djävulen
XVI - Tornet XVII - Stjärnan XVIII - Månen XIX - Solen
XX - Domen XXI - Världen

lilla arkana

Korten i lilla arkana anses symbolisera vardagshändelser. Lilla arkana är indelad i fyra sviter. Varje svit förknippas med ett element och talen 1(Ess) till 10 tolkas i enlighet med numerologin. De klädda korten anses stå för människor i vår omgivning, men även för egenskaper hos oss själva eller andra. De klädda korten kan också betyda vissa situationer. De klädda korten kan därför ställa till stora problem för nybörjaren.

lilla arkanas kort

Bägare

Vatten

Relationer

Ess Åtta
Två Nio
Tre Tio
Fyra Page
Fem Riddare
Sex Drottning
Sju Kung

Stavar

Eld

Fysisk energi

Ess Åtta
Två Nio
Tre Tio
Fyra Page
Fem Riddare
Sex Drottning
Sju Kung

Mynt

Jord

Resurser

Ess Åtta
Två Nio
Tre Tio
Fyra Page
Fem Riddare
Sex Drottning
Sju Kung

Svärd

Luft

Intelligens

Ess Åtta
Två Nio
Tre Tio
Fyra Page
Fem Riddare
Sex Drottning
Sju Kung

Tillbaka till Tarot

 

Copyright © myTwice.se. Ditt LivsstilsMagasin Online. Med Ensamrätt.