My Twice - Livsstil - magasinet online

Anpassad sökning
Twice Kropp & Hälsa

Modekropp & hälsa

Tillbaka

Immunförsvarets celltyper: leukocyter, fagocyter, lymfocyter

Immunsystemet består av ett närverk av celler, vävnader och organ som tillsammans samverkar för att skydda kroppen och hålla oss friska.

Leukocyter

Med celler menar man vita blodkroppar, eller leukocyter. Det finns två typer av leukocyter som samarbetar för att söka upp och förstöra sjukdomsframkallande organismer och ämnen.

Leukocyterna produceras och lagras på många olika ställen i kroppen, inklusive bräss, mjälte och benmärg. Därför kallas dessa organ de lymfatiska organen. Över hela kroppen finns dessutom många lymfnoder eller klumpar av lymfatisk vävnad. De vanligaste är lymfkörtlarna som innehåller leukocyter.

Leukocyterna cirkulerar genom kroppen via lymfkärl och blodkärl. Immunsystemet fungerar därmed på ett samordnat sätt för att övervaka kroppen och angripa bakterier eller substanser som kan förorsaka problem för vår hälsa.

Det finns två typer av leukocyter:

  • Fagocyter, celler som tuggar upp och invaderar organismer.

  • Lymfocyter, celler som minns och känner igen tidigare inkräktare och hjälper kroppen med att förstöra dem.

Fagocyter

Den vanligaste typen av fagocyter är neutrofila, som främst bekämpar bakterier. Om läkarna är oroliga för en bakteriell infektion, kan de beställa ett blodprov för att se om en patient har ett ökat antal neutrofiler som har utlösts av en infektion. Andra typer av fagocyter har egna funktioner i kroppen och ser till att kroppen reagerar på lämpliga sätt i mötet med en viss typ av inkräktare.

Lymfocyter

Det finns två olika typer av lymfocyter: B-lymfocyter och T-lymfocyter. Lymfocyterna börjar i benmärgen. De kan antigen uppehålla sig där och omvandlas till B-celler, eller åker vidare till thymus (brässen) där de mognar till T-celler. B-lymfocyterna och T-lymfocyterna har olika funktioner: B-lymfocyter är kroppens spanare. De söker upp sina mål och skickar ut försvaret för att låsa in dem. T-cellerna är soldaterna, som förstör inkräktarna som spanarna har identifierat.

 

Nästa sida: Så här fungerar immunsystemet »

Immunförsvaret

antikropparEn kort introduktion till immunsystemet

Leukocyter, fagocyter, lymfocyter

Så här fungerar immunsystemet

Medfött, adaptivt och passivt immunförsvar

 

Copyright © myTwice.se. Ditt LivsstilsMagasin Online. Med Ensamrätt.