My Twice - Livsstil - magasinet online

Anpassad sökning
Twice Kropp & Hälsa

Modekropp & hälsa

Tillbaka

så här fungerar immunförsvaret

 

Antikropp

Antikropp enligt NE

"antikropp, immunglobulin, protein som produceras av kroppens immunförsvar och som har till uppgift att verka mot för kroppen främmande ämnen, antigener. Antikroppar produceras oftast vid infektioner eller vaccination, men de kan bildas i stort sett mot alla former av främmande kemiska ämnen om dessa är stora nog och finns i kroppen i tillräcklig koncentration och under tillräckligt lång tid. De produceras av en viss typ av vita blodkroppar, s.k. B-lymfocyter, och finns i olika former och mängder i kroppens alla vävnader och vätskor. När antikroppar reagerar med kroppsfrämmande ämnen utlöses ofta olika försvarsreaktioner, se immunsystem och komplement."

Komplement enligt NE

"komplement (...) inom medicinen en grupp proteiner (komplementfaktorer) i blodplasma som spelar en betydelsefull roll inom kroppens immunförsvar (jfr immunsystem). De deltar på ett avgörande sätt i ett flertal immunologiska reaktioner, som leder till t.ex. upplösning av celler (cytolys) i närvaro av antikroppar, upplösning av bakterier (bakteriolys), bildning av anafylatoxiner, kemotaxis och fagocytos. Det föreligger också ett samspel med andra viktiga enzymsystem som koagulations- och kininsystemen. Komplement upptäcktes 1898 av Jules Bordet och kallades först alexin. Fjorton proteiner som ingår i komplementet har hittills identifierats."

När antigener (främmande ämnen som har invaderat kroppen) har upptäckts, samarbetar flera celltyper för att identifiera och attackera dem. Dessa celler kommer att stimulera B-lymfocyterna att producera antikroppar, som är specialiserade proteiner som förstör vissa typer av antigener.

Dessa antikroppar fortsätter att finnas kvar i kroppen efter den ursprungliga invasionen, så om samma antigen presenterar för immunsystemet igen kommer antikropparna redan att finnas på plats för att försvara kroppen. Detta är anledningen till varför t ex vattkoppor endast angriper kroppen en enda gång.

På samma sätt förebygger vaccination vissa sjukdomar. Kroppen får stifta bekantskap med en antigen som inte gör kroppen sjuk, men som låter kroppen producera antikroppar som sedan kommer att skydda personen från framtida attacker från ämnet som ger just den sjukdomen mot vilken vaccinationen skyddar.

Även om antikropparna kan känna igen en antigen och tagga den, är det T-cellerna som förstör de antigener som har blivit taggade av antikropparna. T-cellerna förstör också infekterade celler eller celler som av någon anledning har ändrats. Vissa T-celler kallas mördarceller. T-cellerna signalerar också till andra celler, t ex fagocyter att utföra sina jobb. Antikroppar kan också neutralisera toxiner (giftiga och skadliga ämnen) som produceras av olika organismer. Dessutom kan antikroppar aktivera en grupp av proteiner som kallas för ”komplement” som också ingår i immunsystemet. Komplementen hjälper till att döda bakterier, virus och infekterade celler.

 

Nästa sida: Medfött, adaptivt och passivt immunförsvar »

Immunförsvaret

antikropparEn kort introduktion till immunsystemet

Leukocyter, fagocyter, lymfocyter

Så här fungerar immunsystemet

Medfött, adaptivt och passivt immunförsvar

 

Copyright © myTwice.se. Ditt LivsstilsMagasin Online. Med Ensamrätt.