My Twice - Livsstil - magasinet online

Anpassad sökning
Twice Astro

Anpassad sökning
Astrologisidan.se - Beställ ett personligt årshorokop

Ett personligt födelsehoroskop passar utmärkt som present till nära och kära. Beställ nu!

Feng shui, kua, bagua, färg, element, vatten, eld, metall, trä, jordfeng shui

Tillbaka till Feng Shui

Färgerna har ett eget språk - de talar till oss via våra sinnen. Våra responser är oftast psykologiska. Färgerna - hos människor, klädesplagg, i naturen och runt omkring oss, påverkar oss på subtila sätt. Inom Feng Shui finns det många tankar kring färger.

Färgernas språkFärgernas Betydelse i Feng shui

Det finns ett klart samband mellan oss och färgerna. Å ena sidan utstrålar vi färger beroende på hur vi mår och påverkar vår omgivning, å andra sidan påverkas vi av färgerna i vår omgivning.

I ditt hem, kan färgerna skapa frid, lugn och avslappning - men de kan även skapa handling och rörelse. De kan bevara den redan existerande energin, öka den eller minska den.

Färger inom Feng Shui

För en roligare läsning, har vi delat upp Färgerna enligt Feng Shui i några artiklar:

1. Färgernas symbolik och egenskaper inom Feng Shui

2. Färgkombinationer och vad de symboliserar

3. Färgkombinationerna som bör undvikas

4. Några feng shui hemligheter kopplade till färgernas symbolik och användning

Om du vill veta mer om färgerna och om hur du kan använda dig av deras symbolik och feng shui tillämpning kan du läsa om de 5 elementen samt om baguan och de 8 livsområdena.

Tillbaka till Feng Shui

Copyright © myTwice.se. Ditt LivsstilsMagasin Online. Med Ensamrätt.